Black Knight โลกอนาคตของคาบสมุทรเกาหลีที่เต็มไปด้วยฝุ่นพิษและแห้งแล้ง หนึ่งในบุคคลที่สำคัญที่สุดคือ อัศวินส่งของในตำนาน 5-8 และ ซาวอล เด็กหนุ่มผู้ลี้ภัย กับการต่อสู้กับชอนมยองกรุ๊ป

Black Knight

เรื่องราวในปี 2071 กรุงโซลที่เคยเป็นเมืองอันรุ่งเรือง ตอนนี้จมอยู่ใต้ผืนทราย และออกซิเจนนั้นก็มีน้อย และเป็นที่ต้องการกลับต้องแจกจ่ายกันไปในปริมาณมากหรือน้อยตามชนชั้นทางสังคม

มีเพียง 1% ของเผ่าพันธุ์มนุษย์เท่านั้นที่เอาชีวิตรอดมาได้ ทำให้เกิดการแบ่งชนชั้นทางสังคมอย่างเข้มงวด พนักงานขับรถส่งของ มีหน้าที่ขนส่งออกซิเจนและของใช้จำเป็นต่างๆ ให้กับผู้คน

เรื่องนี้จะเล่าถึง อัศวินขนส่งในตำนาน ‘5-8’ กับเด็กหนุ่มลี้ภัย ที่มีแผนจะพลิกระเบียบโลก ซึ่งชอนมยองกรุ๊ปได้วางไว้และพวกเขาต้องการจะเแลียนมัน

ตัวอย่างซีรีส์

อ่านข่าวซีรีส์เพิ่มเติม : ข่าวซีรีส์