Story of Kunning Palace เรื่องราวเริ่มจากในชาติที่แล้ว เจียงเสวี่ยหนิง กลายเป็นราชินีเจ้าเล่ห์ แต่ถูกบังคับให้ฆ่าตัวตายระหว่างความวุ่นวายในพระราชวัง ความฝันของเธอคือการหลบหนีอำนาจและควบคุมชีวิตของเธอ แต่อย่างไรก็ตาม เธอก็กลายมาเป็นเพื่อนร่วมศึกษาในพระราชวัง

Story of Kunning Palace

ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของราชครูหลวง เซี่ยเวย พวกเขาใช้กลยุทธ์ช่วยตระกูลหยานจากวิกฤต “พิธีมงกุฎโลหิต” หลังจากความวุ่นวาย เจียงเสวี่ยหนิง ก็มีส่วนร่วมในแผนการกำจัดกลุ่มกบฏ เธอได้แทรกซึมเข้าไปในค่ายศัตรู แต่พวกเขาไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้

เพื่อช่วยเหลือเพื่อนของเธอ เจียงเสวี่ยหนิง ร่วมมือกับ เซี่ยเวย ในการต่อต้นและท่ามกลางความวุ่นวายนี้ เซี่ยเวย ปกป้อง เจียงเสวี่ยหนิง ด้วยความทุ่มเทและความผูกพันและความรักก็โรแมนติกและพัฒนาขึ้น แผนการสมรู้ร่วมคิดนั้น ได้เผยให้เห็นความจริงของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าชายทางใต้เมื่อยี่สิบปีที่แล้ว เจียงเสวี่ยหนิง และ เซี่ยเวย จึงร่วมมือกันเปิดเผยความจริง

ตัวอย่างซีรีส์

อ่านข่าวซีรีส์เพิ่มเติม : ข่าวซีรีส์