Twinkling Watermelon บอกเล่าเรื่องราวของ ฮาอึนกยอล เด็กหนุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผู้เป็นลูกชายคนเล็กของครอบครัวทุพพลภาพทางการได้ยิน เขาเติบโตขึ้นอย่างอบอุ่นท่ามกลางความเงียบ ใช้ภาษามือสื่อสารกับพ่อแม่และพี่ชายซึ่งล้วนหูหนวกและไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาเป็นคำพูดได้

ฮาอึนกยอลผู้เป็นคนเดียวที่เกิดมาครบสมบูรณ์สามสิบสองจึงต้องทำหน้าที่สำคัญของบ้านไปโดยปริยาย ทั้งเป็นล่ามเจรจาและคอยจัดการปัญหาละอันพันละน้อย แม้จะต้องก้มหน้ายอมรับต่อคำแคลน ถูกกลั่นแกล้งรังแกไม่เว้นแต่ละวัน หากแต่เขายังยึดมั่นในความอดทนจนมีชีวิตอันน่าภาคภูมิใจ

Twinkling Watermelon

ตัวอย่างซีรีส์

อ่านข่าวซีรีส์เพิ่มเติม : ข่าวซีรีส์